Wydarzenia

Awazymyz

 • Ogień i woda w przysłowiach karaimskich

  Jak dawni Karaimi postrzegali te dwa żywioły? Co ludowe madrości mówią o ludziach, z których ust niegdyś padały? readmore copy

 • Słowa naszych przodków

  Bogactwo karaimskiego folkloru zebrane i w ten sposób ocalone od zapomnienia przez Aleksandra Mardkowicza. readmore copy

 • Mój ojciec pochodził z Eupatorii

  W porewolucyjnej zawierusze Michaił Ajvaz senior trafił do Czechosłowacji, gdzie studiował chemię, założył rodzinę i związał swe życie z miastem nad Wełtawą. readmore copy

 • Podróż Karola Kaczkowskiego na Krym

  W tym samym roku, co Adam Mickiewicz, półwysep odwiedził jego kolega z czasu studiów. Owocem tej wyprawy był dziennik, w którym znalazły się również wzmianki o Karaimach. readmore copy

Media