Spotkanie

Obrazek użytkownika admin

Dni Kultury Tureckiej

Zakład Turkologii, Instytut Orientalistyki, Poznań

Obrazek użytkownika admin

Występ SANDUHACZA (sekcja polska)

Ośrodek Pracy pozaszkolnej, Warszawa

Obrazek użytkownika admin

Festiwal Na Skrzyżowaniu Kultur

Karaimi - Siedem wieków wśród nas, Warszawa

Obrazek użytkownika admin

Tydzień Kultury Karaimskiej

Natoliński Ośrodek Kultury

Obrazek użytkownika admin

Karaj oramy

Jesienią tego roku Urząd Miasta Wilno rozpoczął wprowadzanie w życie inicjatywy burmistrza Remigijusa Šimašiusa – ulice posiadające nazwy odnoszące się do państw, narodów lub miast w sąsiadujących państwach otrzymały równoległe nazwy i symboliczne tabliczki w językach narodowych. W ten sposób Islandijos gatvė, czyli ulica Islandzka stała się Ísland stræti, Vašingtono skvere – Washington Square, a Varšuvos gatvė – ulicą Warszawską.

Obrazek użytkownika admin

Europejskie mniejszości we Wrocławiu witały karaimskie piosenki

W stolicy Dolnego Śląska w dniach od 18 do 22 maja br. odbył się kongres Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN), który został włączony w program Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. FUEN jest federacją zrzeszającą organizacje mniejszości narodowych z całej Europy. Liczy blisko 90 członków z 33 krajów. W jej skład wchodzą przedstawiciele takich mniejszości jak niemiecka i łemkowska z Pol-ski, Węgrzy z Rumunii czy Tatarzy z Krymu. Członkiem FUEN jest także Związek Polaków w Niemczech.

Obrazek użytkownika admin

Karaimi w Sejmie RP

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest jednym z organów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Do zakresu jej działania należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość1.