Spotkanie

Obrazek użytkownika admin

Występ SANDUHACZA (sekcja polska)

Ośrodek Pracy pozaszkolnej, Warszawa

Obrazek użytkownika admin

Festiwal Na Skrzyżowaniu Kultur

Karaimi - Siedem wieków wśród nas, Warszawa

Obrazek użytkownika admin

Tydzień Kultury Karaimskiej

Natoliński Ośrodek Kultury

Obrazek użytkownika admin

Karaj oramy

Jesienią tego roku Urząd Miasta Wilno rozpoczął wprowadzanie w życie inicjatywy burmistrza Remigijusa Šimašiusa – ulice posiadające nazwy odnoszące się do państw, narodów lub miast w sąsiadujących państwach otrzymały równoległe nazwy i symboliczne tabliczki w językach narodowych. W ten sposób Islandijos gatvė, czyli ulica Islandzka stała się Ísland stræti, Vašingtono skvere – Washington Square, a Varšuvos gatvė – ulicą Warszawską.

Obrazek użytkownika admin

Europejskie mniejszości we Wrocławiu witały karaimskie piosenki

W stolicy Dolnego Śląska w dniach od 18 do 22 maja br. odbył się kongres Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN), który został włączony w program Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. FUEN jest federacją zrzeszającą organizacje mniejszości narodowych z całej Europy. Liczy blisko 90 członków z 33 krajów. W jej skład wchodzą przedstawiciele takich mniejszości jak niemiecka i łemkowska z Pol-ski, Węgrzy z Rumunii czy Tatarzy z Krymu. Członkiem FUEN jest także Związek Polaków w Niemczech.

Obrazek użytkownika admin

Karaimi w Sejmie RP

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest jednym z organów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Do zakresu jej działania należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość1.

Obrazek użytkownika admin

Karaimi w na SGGW

26 kwietnia 2006 - Karaimi gośćmi spotkania na SGGW z cyklu BLISCY ZNANI i... NIEZNANI

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Edukacji i Kultury

 

oraz

FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO

zaprosili na kolejne 136 spotkanie z cyklu
BLISCY ZNANI I… NIEZNANI
pod tytułem
 

Karaimi – najmniejsza mniejszość
którego gośćmi byli:
 

Profesor Szymon Pilecki oraz Anna Akbike Sulimowicz i Adam Dubiński

Prowadzenie: Teresa Zaniewska