Obrazek użytkownika admin

Nowa książka

Zatytułowana Karaimi to obszerna, bo licząca 264 strony, monografia poświęcona historii i współczesności karaimskiej mniejszości narodowej.

Składa się na nią szereg opracowań tematycznych grona 10 autorów z Polski i Litwy (Jan Tyszkiewicz, Stefan Gąsiorowski, Szymon Pilec­ki, Michał Németh, Karina Firkavičiūtė, Mariusz Pawelec, Anna Sulimowicz, Adam Dubiński, Mariola Abkowicz oraz Longin Graczyk). Inicjatorem jej wydania jest Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, a edytorem Wydawnictwo Sejmowe w Warszawie. Publikacja wydana pod redakcją Beaty Machul-Telus wzbogacona została wkładką, zawierającą materiał ilustracyjny (15 zdjęć i reprodukcji) oraz, co warto podkreślić, indeksem postaci ułatwiającym korzystanie.

Jak pisze we Wprowadzeniu redaktorka tomu: Książka jest kolejnym tomem serii „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”, poświęconym tym razem mniejszości karaimskiej i ma charakter interdyscyplinarny – prezentuje teksty wybitnych karaimoznawców, zarówno historyków, jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, oraz zaangażowanych działaczy społeczności karaimskiej. Autorzy starali się nie powielać dostępnych w literaturze przedmiotu faktów dotyczącychKaraimów i karaimizmu, stąd wiele zawartych w niej informacji ma charakter nowatorski.

Książka do nabycia w Wydawnictwie Sejmowym

wtorek, 28 Sierpień, 2012 - 07:00