2018

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

  • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
  • Działalność podstawowa
  • Karaimskie serwisy internetowe i archiwa cyfrowe
  • Publikacja czasopism karaimskich: Awazymyz oraz Almanach karaimski
  • Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2018

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

 

 

 

 

  • Program: Dziedzictwo kulturowePriorytet 2Wspieranie działań muzealnych: Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami
  • Program: Dziedzictwo kulturowePriorytet 6Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą: Kwerenda, badania, udostępnianie karaimskiego dziedzictwa narodowego jako części dziedzictwa Rzeczpospolitej na Litwie
  • Program: Promocja literatury i czytelnictwaPriorytet 3Czasopisma: Publikacja czasopisma „Awazymyz”.