2017

2017

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

MSWiA - logo

 

 

 

 

  • Cyfrowe archiwum karaimskie
  • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
  • Działalność podstawowa
  • www.karaimi.org
  • Publikacja czasopisma „Awazymyz”
  • Publikacja piątego tomu rocznika „Almanach karaimski”
  • Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2017

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

 

 

 

 

  • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych: Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami
  • Program: Dziedzictwo kulturowePriorytet 6Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą: Kwerenda, badania, udostępnianie karaimskiego dziedzictwa narodowego jako części dziedzictwa Rzeczpospolitej na Litwie
  • Program: Promocja literatury i czytelnictwa. Priorytet 3: Czasopisma: Publikacja czasopisma „Awazymyz”.

 

NPRC malinowy