Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii

Zapraszamy do Bielska-Białej
7.11.2015 - 27.11.2015 r.

Plakat Bielsko-Biała wernisaż www