Rozpoczęliśmy realizację projektów w roku 2016

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Cyfrowe archiwum karaimskie
 • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
 • Działalność podstawowa
 • www.karaimi.org
 • Publikacja czasopisma „Awazymyz”
 • Publikacja piątego tomu rocznika „Almanach karaimski”
 • Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2016

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych:
  • Ratunkowe prace konserwatorskorestauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami. IV

 • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 3: Kultura ludowa i tradycyjna.
  • Życie w pieśni karaimskiej.
Więcej w tej kategorii: Karaimi na SGGW »