Spotkanie

Obrazek użytkownika admin

Letnia Szkoła Języka i Kultury Karaimskiej

XVIII Letnia Szkoła Języka i Kultury Karaimskiej

Obrazek użytkownika admin

w Warszawie

Prezydent Andrzej Duda zaprosił na spotkanie noworoczne z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. 

Obrazek użytkownika admin

w Trokach

Spotkanie noworoczne dla najmłodszych członków społeczności karaimskiej na Litwie.

Obrazek użytkownika admin

w Melitopolu

Festiwal Kultur Narodowych „Wiara. Nadzieja. Miłość”. W uroczystościach udział wziął zespół Birlik oraz korespondent specjalny „Awazymyz” – Tatiana Maszkiewicz.

Obrazek użytkownika admin

w Eupatorii

30-lecie powołania Karaimskiego Związku „Kardaszłar” w Eupatorii, 20-lecie odbudowy małej kienesy i 20-lecie założenia Karaimskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Fidan”. W uroczystościach udział wziął zespół Dostłar.

Obrazek użytkownika admin

w Melitopolu

Sofii Gelewne Jałpaczik nadano tytuł honorowego obywatela Melitopola. Położyła ona wielkie zasługi nie tylko dla miasta, ale też dla społeczności karaimskiej, jest wybitnym pedagogiem z 40-letnim stażem, autorką kilkudziesięciu książek. Nauczała matematyki w oparciu o własną metodę, uczestniczy też aktywnie w działalności karaimskiego towarzystwa „Dżamaat”

Obrazek użytkownika admin

Letnia Szkoła Języka i Kultury Karaimskiej

XVII Letnia Szkoła Języka i Kultury Karaimskiej w Trokach odbyła się pod patronatem litewskiego oddziału UNESCO. Aktywny udział w szkole wzięli przedstawiciele społeczności karaimskiej z Polski oraz zespół Dostłar.

Obrazek użytkownika admin

w Gliwicach

Spotkanie Marioli i Anny Abkowicz reprezentujących społeczność karaimską z przedstawicielami Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych w celu omówienia sytuacji społeczności karaimskiej w związku z IV Raportem dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych.

Obrazek użytkownika admin

w Krakowie

Uczestnicy finansowanego przez Europejską Radę Badań Naukowych (ERC) projektu „(Re)konstrukcja Biblii. Nowe podejście do niepublikowanych rękopiśmiennych przekładów Biblii jako źródeł do wczesnej historii języka karaimskiego” spotkali się na pierwszym dorocznym spotkaniu,którego celem było omówienie szczegółowych zasad i harmonogramu prac. W spotkaniu wzięli udział: kierownik projektu, dr Michał Németh z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr László Károlyi z Uniwersytetu w Uppsali oraz dr Dorota Cegiołka, dr Zsuzsanna Johan (Olach) i dr Anna Sulimowicz-Keruth.

Obrazek użytkownika admin

w Paryżu

Spotkanie potomków Towarzystwa Karaimskiego w Paryżu i ich bliskich.