Inne

Karaj łuwachłary - karaimski kalendarz

Karaimi w Niepodległej 1918-1939

Zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Redakcja: Anna Sulimowicz i Mariola Abkowicz
Projekt graficzny: Andrzej Moczydłowski, Iwona Jabłońska

Czytaj więcej

kalendarze
04/01/2018 - 12:00