Chłopiec z Leśnik

 Prof. dr hab. Szymon Pilecki urodzony w Trokach 16 lipca 1925 roku. Inżynier, pułkownik Wojska Polskiego obecnie w stanie spoczynku. Specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej, konstruktor, ekspert z zakresu techniki lotniczej i kosmicznej. Dziennik. Stos luźnych, ponumerowanych kartek o zniszczonych, zagiętych rogach. Minęło właśnie siedemdziesiąt lat od pierwszego wpisu dokonanego w Dzienniku ręką młodego karaimskiego chłopca. Jest rok 1939. Chłopiec ma zaledwie czternaście lat.

Dziennik jest kopalnią wiedzy o życiu codziennym na Wileńszczyźnie w trudnych wojennych latach, opisywanym z punktu widzenia romantycznego i wrażliwego młodzieńca-humanisty, który później miał stać się naukowcem w zakresie nauk ścisłych, autorem m.in. Encyklopedii Lotnictwa i Kosmonautyki. Dziennik ukazuje w szerszym kontekście stosunek międzywojennego pokolenia młodzieży karaimskiej do Polski i polskości. Członek społeczności karaimskiej nie przestaje być żarliwym polskim patriotą.

Dnia 31 października 1939 roku, wtorek. Drugi dzień rządów Litwinów — pierwszym dniem demonstracji narodowych. Poszło wszystko od chleba, którego cena 90 gr. Ludność zbuntowała się. Na pierwszej lekcji nic nie można było zrozumieć. Opowiadał Parkitny (przyszedł na drugą lekcję), że na Dominikańskiej Polacy napadli na auta z Litwinami i powybijali szyby. Na Niemieckiej zerwali napis na płótnie i narodowe szmaty litewskie i podeptano je. Gdy wszedłem na dworzec, na pl. Wszystkich Świętych rzucali granaty i strzelali. Wszystkie sklepy żydowskie bez szyb. Polacy Żydów, Żydzi Litwinów, Litwini Żydów. Wszystko w kółko. Tatuś mówi, że to bolszewicy.