Przejdź do treści

Z Trok, absolwent wileńskiego technikum kolejowego, żołnierz ludowego Wojska Polskiego, uczestnik m.in. walk o Kołobrzeg. W 1945 r. osiadł we Wrocławiu, gdzie ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki i rozpoczął pracę w Katedrze Radiotechniki. Po przeprowadzce do Warszawy pracował w przemyśle elektronicznym, kontynuując jednocześnie pracę naukowo-badawczą w Polskiej Akademii Nauk i dydaktyczną na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Profesor, doktor habilitowany, autor licznych publikacji z zakresu teorii niezawodności.

Bibliotekarz, nauczyciel akademicki, działacz społeczny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z Instytutem Orientalistyki, Zakładem Polityki i Językowej i Badań nad Mniejszościami. Prowadzi aktywną działalność na rzecz propagowania kultury i dziedzictwa karaimskiego. Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich, członek zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo oraz przewodnicząca Rady Fundacji Kalejdoskop Kultur.

Subskrybuj Wrocław