Przejdź do treści

Cmentarz Karaimski w Warszawie powstał w roku 1890 na terenie nabytym przez Karaimów – kupców tytoniowych przybyłych z Krymu do Warszawy. Jest to jedyna karaimska nekropolia w Polsce nieprzerwanie czynna od początków jego lokacji do dnia dzisiejszego. Na skutek dużych zniszczeń wojennych na cmentarzu tym ocalały jedynie nieliczne nagrobki z przełomu XIX i XX w. Cmentarz jest jedynym architektonicznym zabytkiem karaimskim na terenach Polski, jest ważnym elementem religii, kultury i historii Karaimów.

Subskrybuj Cmentarz Karaimski w Warszawie