Przejdź do treści

20 lutego 2013 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola odbyło się spotkanie z autorami tekstów do najnowszej publikacji wydanej przez dzielnicę, czyli albumu „Wola wielu wyznań”, zawiera ona tekst o Karaimach autorstwa Anny Sulimowicz readmore copy

Polegały one na ustabilizowaniu stanu zachowania Cmentarza poprzez przeprowadzenie niezbędnej wycinki i pielęgnacji drzew oraz prac remontowo-konserwatorskich stabilizujących płyty nagrobne i poziomowanie. Drzewa oraz krzewy dziko rosnące a zagrażające ogrodzeniu Cmentarza i przechodniom zostały poddane konserwacji. Istniejący, obumierający starodrzew, który uległ rozkładowi biotycznemu w stopniu zagrażającym powaleniem, został usunięty. Ponadto, część grobów (12 szt.

Subskrybuj Cmentarz Karaimski w Warszawie