Przejdź do treści
Okres życia:
20.05.1906-12.09.1958

Urodził się i mieszkał w Trokach. Był członkiem komitetu redakcyjnego pisemka „Dostu Karajnyn” („Przyjaciel Karaima”) wydawanego przez Koło Młodzieży Karaimskiej „Bir-Baw” w latach 1930–1934. Nauczał dzieci języka karaimskiego i religii, pełnił obowiązki hazzana w Poniewieżu. Po wojnie pracował w różnych przedsiębiorstwach budowlanych. Był bardzo wesołym, energicznym człowiekiem, organizował amatorskie działania o charakterze społeczno-kulturalnym na rzecz Karaimów. Pieśń Galvieniń kyryjynda jest jednym z jego najbardziej znanych utworów. Napisany w 1930 r. wiersz oprócz wątków miłosnych zawiera też silne wątki nostalgiczne związane z Trokami. 

Tagi:
Bibliografia:
„Dostu karajnyn” 1932, zeszyt 2: 7–8;
Firkovičius, M. (ed.) 1989. Karaj jyrlary. Vilnius: 156;
Firkavičiūtė, K. (ed.) 1997. Čypčychlej učma Trochka. Vilnius: 204.
Firkavičiūtė, K. 2016. Życie w pieśni karaimskiej = Life in Karaim Songs = Gyvenimas karaimų dainose = Tirlik karaj jyrlarynda. Wrocław: 80-84.