Przejdź do treści
Okres życia:
(1930-)

Urodzona w Eupatorii w rodzinie Aleksandry Ałtyn ze Szpakowskich oraz Abrahama Mangubi. W roku 1959 wyszła za mąż za Szymona Juchniewicza z Trok i przeprowadziła się do męża. Pracowała w szkole w Landwarowie jako nauczycielka języka rosyjskiego. Pochodzi z rodziny obdarzonej talentem wokalnym. Zarówno jej matka, jak i rodzeństwo matki: Rachil ze Szpakowskich Tierjaki i Siemion Szpakowski oraz kuzynka Anna Bałdży kultywowały śpiewacze tradycje Krymu. Przyjeżdżając do Trok, przywiozła ze sobą również rodzinne umiejętności i dziedzictwo muzyczne, w tym rękopiśmienne śpiewniki rodzinne, które przekazała kolejnym pokoleniom. Na początku lat 70. XX w. piosenki śpiewane przez Ludmiłę Juchniewicz, Aleksandrę Mangubi oraz Annę Bałdży zostały w Trokach nagrane przez kolekcjonera zabytków karaimskich – Michała Tynfowicza. Nagrania te, stanowiące niezwykle cenne źródło wiedzy o muzycznej kulturze Karaimów krymskich, są przechowywane w archiwach prywatnych na Litwie i w Polsce.

Dziś rodową tradycję śpiewaczo-muzyczną kontynuują jej wnuczki Viktorija Narmontienė i Bijana Jodis.

Na zdjęciu z mężem Szymonem Juchniewiczem.

Tagi: