Przejdź do treści
Okres życia:
1912–1974

Poeta, urodzony 9 stycznia 1912 roku w Poniewieżu, ukończył tamtejsze gimnazjum, w 1930 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Kowieńskim na Wydziale Prawa, jednak trudna sytuacja materialna rodziny przyczyniła się do przerwania nauki. W 1940 roku przyjechał do Wilna, gdzie rozpoczął studia. W 1946 roku został powołany na sędzię ludowego w Trokach. W latach 1946-1950 uzupełniał wykształcenie prawnicze w Wilnie. W latach 1950-1973 pracował jako adwokat. W latach 1968–1971 prowadził karaimskie koło krajoznawcze w Trokach.

Literatura zajmowała Michała Tynfowicza już w czasach studenckich, kiedy pisał poezję i ballady. W 1934 roku został redaktorem czasopisma Onarmach (Sukces). Twórczość Tymfowicza jest ciekawym przykładem karaimskiej poezji XX wieku.

Bibliografia:
Zajončkovski, V. 1982, Karaimskij poėt Mihail Tinfovič (1912-1974) i ego tvorchestvo. „Rocznik Orientalistyczny, t. 42, z. 3: 35-64