Przejdź do treści
Rodzaj wydarzenia

Bołszowce k/Halicza, Ukraina

wtorek 28 lutego 2012 r.

11:00 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości - o. Prowincjał Jarosław Zachariasz - Krakowska Prowincja OFM Conv.
11:10 Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
11:30 „Kresy tyglem narodów, religii i kultur - czyli Unia tu już była”
Tadeusz Kuba Kozłowski - Dom Spotkań z Historią w Warszawie
12:00 - 12:30 „Prace badawcze i konserwatorskie fortyfikacji i pól bitewnych na Ukrainie, a współpraca międzynarodowa”
Prof. dr arch. Mykoła Bevz - Politechnika Lwowska Instytut Architektury, członek UNKIKOMOC
12:30 - 13:00 „Fenomen Lwowa miasta wielu kultur i religii”
Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja - Uniwersytet Opolski w Opolu
13:30 - 13:50 „Czerniowce - miasto narodów i kultur”
Doc. Władysław Strutyński - Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach Katedra Stosunków Międzynarodowych
13:50 - 14:20 „Ormiańskie pamiątki na współczesnej Ukrainie i rodowód historyczny ich twórców”
Prof. dr hab. Krzysztof Stopka - Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków
15:30 - 16:00 „Karaimi historia i kultura”
Dr hab. Stefan Gąsiorowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Katedra Judaistyki
16:00 - 16:20 „Życie społeczne i kulturalne gminy karaimskiej w Haliczu w okresie międzywojennym”
Mgr Anna Sulimowicz - Uniwersytet Warszawski Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego oraz Związek Karaimów Polskich
16:20 - 16:50 „Losy Karaimów halickich w Polsce po II wojnie światowej”
Mgr Mariola Abkowicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa Katedry Studiów Azjatyckich oraz Związek Karaimów Polskich
16:50 - 17:10 „Między odrodzeniem narodowym a ukraińską integracją - szkic o współczesnej tożsamości Tatarów Krymskich”
Mgr Paweł Kozanecki - Wschodnie Centrum Demokratyczne
17:10 - 17:30 „Historia i teraźniejszość Żydów w województwie stanisławowskim”
Mosze Lejb Kalesnik - Naczelny Rabin Regionu Iwano-Frankowskiego.

środa 29 lutego 2012 r.

9:15 - 9:35 „Zamki Podkarpacia”
Doc. Zenobij Sokołowski - Iwano-Frankowski Uniwersytet im. Króla Daniela Halickiego
9:35 - 10:00 „Pinsel kim on jest?”
Dyrektor Boris Woznickij - Galeria Lwowska, członek UNKIKOMOC
10:00 - 10:25 „Założenia miejsko-rezydencjonalne XV i XVI w. w dawnej Rzeczpospolitej. Teraźniejszość i przyszłość”
Doc. Elżbieta Szponar-Rogulska i mgr Barbara Uherek-Bradecka - Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Architektury
10:25 - 10:55 „Od paleolitycznych łowców do nowożytnego klasztoru. Badania archeologiczne i antropologiczne wzgórza klasztornego w Bołszowcach”
Dr Mirosław Furmanek, mgr Agata Hałuszko, dr Paweł Konczewski, mgr Sławomir Kulpa (dyr. Muzeum w Wodzisławiu), prof. dr hab. Barbara Kwiatkowska, mgr Maksym Mackiewicz, dr Jacek Szczurowski - Uniwersytet Wrocławski Instytut Archeologii, dr Taras Tkaczuk, Oleg Melnyczuk - Park Historyczny „Dawny Halicz”
10:55 - 11:15 „Impresje o pracach konserwatorskich w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie”
Mgr Paweł Barański - Muzeum w Wilanowie
11:15 - 11:30 „Miasto Stanisławów przykładem współistnienia kultur i religii"
Dyrektor Michajło Dejnega - Muzeum w Iwano-Frankowsku
12:00 - 12:25 „Lwowskie korzenie gliwickiej szkoły architektonicznej”
Dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny - Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Architektury
12:25 - 12:50 „Internacjonalny grunt tworzenia się stylów narodowych z uwzględnieniem kwestii stylu żydowskiego w architekturze Galicji przełomu XIX i XX w.”
Doc. Żanna Komar - Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
12:50 - 13:25 „Drobna szlachta na Ukrainie Zachodniej"
Dr Irena Kotowicz-Borowy - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
13:25 - 13:50 „Geologiczne aspekty zachowania i ochrony zabytków Zachodniej Ukrainy”
Dr Petro Wołoszyn - Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko
13:50 - 14:10 „Współczesne problemy naukowo-praktyczne odbudowy na Ukrainie"
Dyrektor Roman Mogiticz - Instytut „Ukrazachidproektawracja” we Lwowie
15:20 wyjazd do Halicza, zwiedzanie Muzeum Karaimskiego oraz Kryłosu