2007

2007

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

      • Awazymyz    
      • Cmentarz Karaimski (prace konserwatorskie)
      • Cyfrowe archiwum karaimskie
      • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
      • Działalność podstawowa
      • III Warsztaty Letnie Kultury Karaimskiej
      • www.karaimi.org
      • Zakup strojów dla Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”

 

 Finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa

      • Prace konserwatorskie przy konserwacji pomników Saduka Osipowicza Kefeli i Anonima

 

Dofinansowano ze środków Województwa Dolnośląskiego

      • Pogłębianie wiedzy o kulturze karaimskiej poprzez uczestnictwo w warsztatach tanecznych
      • Przygotowanie oprawy muzycznej przedstawienia „Karaimskie rytmy”

 

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Miasta Wrocław

      • Publikacja ALMANACH KARAIMSKI