2008

2008

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

      • Awazymyz
      • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
      • Działalność podstawowa
      • IV Warsztaty Letnie Kultury Karaimskiej
      • www.karaimi.org

 

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Miasta Wrocław
Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

      

      • Cyfrowe archiwum karaimskie