2009

2009

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

      • Awazymyz
      • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
      • Działalność podstawowa
      • Publikacja książki Chłopiec z Leśnik – Dziennik z lat 1939-1944 autorstwa Szymona Bogusława Pileckiego
      • www.karaimi.org