2010

2010

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Cyfrowe archiwum karaimskie
 • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
 • Działalność podstawowa
 • www.karaimi.org
 • Wydawanie czasopisma Awazymyz

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Województwa Dolnośląskiego

     

      • Karaimi w świecie dawnej fotografii