2011

2011

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

      • Cyfrowe archiwum karaimskie
      • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
      • Działalność podstawowa
      • Publikacja czasopisma „Awazymyz”
      • Publikacja książki „Rozmówki polsko-litewsko-karaimskie” autorstwa Haliny Kobeckaite
      • www.karaimi.org

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      •  Karaimskie drogi. Spis podróżny.

 

 Dofinansowano ze środków Wojewody Małopolskiego

      • Wystawa w Krakowie: Karaj jołłary - karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii

 

 Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Miasta Wrocław

      •  Wrocław wielokulturowy