Przejdź do treści

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 • Działalność podstawowa
 • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
 • Karaimskie serwisy internetowe i archiwa cyfrowe
 • Publikacja czasopism karaimskich: Awazymyz oraz Almanach karaimski
 • Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2020
 • „Karaimska mapa muzyczna" w sieci
 • Prace aktualizacyjno-techniczne przy serwisach w domenie karaimi.org

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

logo

 

 

 

 

 

 

 • Program: Czasopisma: Wydanie karaimskiego rocznika naukowego pt. „Almanach karaimski”.
 • Program: Czasopisma: Publikacja karaimskiego czasopisma Awazymyz

 

Współfinansowany ze środków finansowych Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022 

logo logo logo logo

     

 • Internetowa prezentacja płyty "Karaimski śpiewnik domowy"
 • Organizacja i przeprowadzenie panelu pt: „Krótka historia długiej drogi: Rozmowy z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych w ramach 15-lecia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym” w ramach VI Targów Edukacji Międzykulturowej

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci

logo logo logo

    

"Karaimska mapa muzyczna" w sieci