2012

2012

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego 
Ministra Administracji i Cyfryzacji

      • Cyfrowe archiwum karaimskie
      • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
      • Działalność podstawowa
      • www.karaimi.org
      • Publikacja czasopisma „Awazymyz”

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 1: Ochrona zabytków. Nazwa zadania: Warszawa, Cmentarz karaimski (XIX w.): ratownicze prace konserwatorskie i pielęgnacyjne usuwające zagrożenia dla zabytkowego cmentarza.
      • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 2: Wspieranie działań muzelnych. Nazwa zadania:Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami.
      • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 3: Kultura ludowa. Nazwa zadania: Karaimskie drogi. Spis podróżny II

 

Projekt dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK:

      • Zielona Edukacja - Program edukacyjny dla młodzieży połączony z nasadzeniem drzew na zabytkowym Cmentarzu Karaimskim w Warszawie przy ul. Redutowej

 

Projekt zrealizowany w ramach Święta Wrocławia